Bharat Irrigation
Price :
Star : Enter Feedback
TOTAL REVIEWS BY 5 SUBSCRIBERS
Your Feedback Form
नाव: गाव:
ता.: जि.:
मो.नं.: कधीपासून सॉफ़्टवेअर वापरत आहात ?
हुद्दा: इतर व्यवसाय ?
तुम्हाला मिळाले पुरस्कार(Award) व इतर ओळख ?
1) तुम्हाला भारत इरिगेशन हे सॉफ़्टवेअर आवडते/आवडले कारण ?
2) आमच्या सर्व्हिस बाबत समाधानी आहात काय?
होय नाही ठीक
3)आमची माणसे प्रामाणिक, नम्र व उपयुक्त वाटतात का?
होय नाही ठीक
4)भारत इरिगेशन सॉफ़्टवेअर वापरून तुम्हाला काय फायदा झाला? किंवा होईल असे वाटते?
5)तुम्हाला भारत इरिगेशन या सॉफ़्टवेअर मध्ये सबसिडी प्रकरणे बनविणे या सोबत कोणत्या सुविधा असाव्यात असे वाटते?
एस.एम.एस.(SMS) सुविधा, ई-मेल सुविधा
नॉन आय.एस.आय(ISI) वस्तूं साठी विक्री बिल ,जमा पावती व व्हाउचर नोंद
संपूर्ण अकाउंटिंग व स्टॉक मेंटेन
फ्री मोबाइल App
इतर अजुन कोणत्या सुविधा या सॉफ़्टवेअर सोबत पाहिजे ?
6)तुम्ही एकूण भारत इरिगेशन ला किती स्टार दयाल ?
7)भविष्यातील भारत इरिगेशन ची किंमत काय असावी असे वाटते?
किंमत :   हीच किंमत का असावी?
8)तुमचा फोटो निवडा ?
9)तुमचा व्हिडिओ अभिप्राय निवडा ?
किंवा
9)You Tube URl: