Software Setup Download

Downloads According to District /Region
 
Sr.No. District /Region
1. Nashik
2. Ahmednagar
3. Solapur
4. Malegaon
5. Aurangabad
6. Jalna
7. Washim
8. Jalgaon
9. Nandurbar
10. Shahada
11. Pune
12. Baramati
13. Amravati, Nagpur, Vardha
14. Sangali
15. Satara
16. Parabhani, Nanded, Hingoli
17. Usmanabad
18. Akola
19. Kolhapur
20. Beed
21. Latur