Training for Bharat Irrigation 48+

नवीन प्रकरण तयार करणे? 4) कोटेशन बनविणे व त्यानुसार नवीन प्रकरण बनविणे याआधीचे | यानंतरचे | सुरुवातीपासून

1. सोफ्टवेअर सुरु केल्यानंतर लोग-इन स्क्रीन नंतर मेन स्क्रीन वर यावे.
येथे 'कोटेशन' चे बटन आहे, त्यावर क्लिक करा.

2. पुठील स्क्रिन खालील प्रमाणे असेल.

नवीन कोटेशन बनवण्यासाठी 'नविन एन्ट्री ' बटनावर क्लिक करा.
पहिले बनविलेले कोटेशन ओपन करण्या साठी 'एन्ट्री ओपन' या बटनावर क्लिक करा.

3. नवीन कोटेशन ओपन केल्या नंतर पुढील पेज खालील प्रमाणे दिसेल.खालील प्रमाणे सर्व माहिती भरावी.

4. पुढील पेजवर जाण्यासाठी वरील बाजूस उजवी कडील Page No. चे बटन क्लिक करा.

पुढील पेज खालील प्रमाणे दिसेल.

या ठिकाणी Apply Qty,According to Graph वर टिक करावी.ग्राफ नुसार बिल ऑटोमॅटिक कॅलक्युलेट होईल.

कोटेशन सेव्ह करण्यासाठी 'साठवण' या बटनावर क्लिक करा .

4. कोटेशनची प्रिंट घेण्यासाठी 'कोटेशन प्रिंट ' या बटनावर क्लिक करा .

जमा पावती ची प्रिंट घेण्यासाठी 'जमा पावती' या बटनावर क्लिक करा .

याआधीचे    यानंतरचे     सुरुवातीपासून