Training for Bharat Irrigation 48+

इतर खरेदी, विक्री व जमा पावती नोंद करणे 1) खरेदी नोंद

याआधीचे | यानंतरचे | सुरुवातीपासून


1. खरेदी नोंद ची एन्ट्री करण्यासाठी या बटनावर क्लिक करा .

वरील बटनावर क्लिक केल्यावर आपणास पुढील प्रमाणे स्क्रीन बघावयास मिळेल

नवीन खरेदी चलनाची एन्ट्री करण्यासाठी "Add New" या बटनावर क्लिक करा अथवा "Save" केलेले खरेदी चलन ओपन करण्यासाठी "Show" या बटनावर क्लिक करा.

वरील माहिती खालील प्रमाणे भरा

2. खरेदी चलन टाईप करून खरेदी दिनांक सिलेक्ट करावी. संच प्रकार निवडून कंपनीचे नाव सिलेक्ट करा.

3. परचेस केलेल्या आईटम चे डीटेल्स भरावे. तपशील मध्ये आईटम चे नाव सिलेक्ट करावे. नंतर त्याची साईझ सिलेक्ट करावी,
नंतर मी. / संख्या टाईप करून दर टाईप करावे व आईटम "Add" करण्यासाठी नवीन /" Add" या बटनावर क्लिक करा.

4. अशाच प्रकारे आणखी आईटम "Add" करण्यासाठी आईटम सिलेक्ट करून "Add" बटनावर क्लिक करावे. आईटम "Add" केल्यानंतर
एकूण रक्कम वर डिसकाउंट देण्यासाठी डिसकाउंट "Type" करावा तसेच "VAT" व इतर चार्जस भरावे. व माहिती सेव करण्यासाठी "Save"
या बटनावर क्लिक करा.

याआधीचे    यानंतरचे     सुरुवातीपासून