Training for Bharat Irrigation 48+

इतर खरेदी, विक्री व जमा पावती नोंद करणे 2). विक्री नोंद याआधीचे | यानंतरचे | सुरुवातीपासून

1. किरकोळ विक्री ची एन्ट्री करण्यासाठी या बटनावर क्लिक करा .

वरील बटनावर क्लिक केल्यावर आपणास पुढील प्रमाणे स्क्रीन बघावयास मिळेल

नवीन विक्री एन्ट्री करण्यासाठी "Add New" या बटनावर क्लिक करा अथवा "Save" केलीली विक्री नोंद ओपन करण्यासाठी "Show" या बटनावर क्लिक करा.

वरील माहिती खालील प्रमाणे भरा

2. बिल नंबर टाइप करून बिल दिनांक सिलेक्ट करावी. संच प्रकार निवडून कंपनीचे नाव सिलेक्ट करा.

3. परचेस केलेल्या आयटेम्स चे डीटेल्स भरावे. तपशील मध्ये आयटेम चे नाव सिलेक्ट करावे. नंतर त्याची साईझ सिलेक्ट करावी,
नंतर मी. / संख्या टाईप करून दर टाईप करावे व आयटेम "Add" करण्यासाठी नवीन /" Add" या बटनावर क्लिक करा.

4. अशाच प्रकारे आणखी आयटेम "Add" करण्यासाठी आयटेम सिलेक्ट करून "Add" बटनावर क्लिक करावे. आयटेम "Add" केल्यानंतर
एकूण रक्कम वर डिसकाउंट देण्यासाठी डिसकाउंट "Type" करावा तसेच "VAT" व इतर चार्जस भरावे. व माहिती सेव करण्यासाठी "Save"
या बटनावर क्लिक करा.

याआधीचे    यानंतरचे     सुरुवातीपासून